Back

Extracción doméstica minerales no metálicos

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics de materials que entren en el sistema econòmic i els outputs generats en unitats físiques (tones). Aquest Compte permet obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús de recursos naturals, dels quals es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos en relació amb el PIB, per exemple. El projecte se situa dins l'àmbit de la comptabilitat mediambiental. El 2020 es vol explorar la viabilitat del càlcul de fluxos del comerç exterior en matèries primeres equivalents.

Associated space

Barcelona

Data

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

We are showing the first 100 records.
Date Quantity Material From To
9102395.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
903289.0 t Creta y dolomita Cataluña
151172.0 t Pizarra Cataluña
4760689.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
175000.0 t Sal Cataluña
33027692.0 t Calcária y yeso Cataluña
3340636.0 t Arcilla y caolí Cataluña
9621861.0 t Arena y grava Cataluña
93476.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
11163963.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
892467.0 t Creta y dolomita Cataluña
113334.0 t Pizarra Cataluña
3665207.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
155000.0 t Sal Cataluña
33840394.0 t Calcária y yeso Cataluña
3717489.0 t Arcilla y caolí Cataluña
10559719.0 t Arena y grava Cataluña
90955.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
12033081.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
879635.0 t Creta y dolomita Cataluña
230976.0 t Pizarra Cataluña
2946980.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
104000.0 t Sal Cataluña
38380002.0 t Calcária y yeso Cataluña
3670339.0 t Arcilla y caolí Cataluña
11162447.0 t Arena y grava Cataluña
87422.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
13330113.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
1016993.0 t Creta y dolomita Cataluña
655994.0 t Pizarra Cataluña
3825086.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
165000.0 t Sal Cataluña
44543693.0 t Calcária y yeso Cataluña
4047915.0 t Arcilla y caolí Cataluña
13519001.0 t Arena y grava Cataluña
87896.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
14188873.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
1066537.0 t Creta y dolomita Cataluña
652537.0 t Pizarra Cataluña
4277579.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
149000.0 t Sal Cataluña
46912023.0 t Calcária y yeso Cataluña
4274497.0 t Arcilla y caolí Cataluña
13365201.0 t Arena y grava Cataluña
87076.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
17041415.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
977276.0 t Creta y dolomita Cataluña
97567.0 t Pizarra Cataluña
3800291.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
203600.0 t Sal Cataluña
44538804.0 t Calcária y yeso Cataluña
3328732.0 t Arcilla y caolí Cataluña
12620684.0 t Arena y grava Cataluña
533884.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
18440649.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
1194435.0 t Creta y dolomita Cataluña
171719.0 t Pizarra Cataluña
3392913.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
185406.0 t Sal Cataluña
44930335.0 t Calcária y yeso Cataluña
4025154.0 t Arcilla y caolí Cataluña
12412990.0 t Arena y grava Cataluña
631113.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
17587189.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
1308635.0 t Creta y dolomita Cataluña
165663.0 t Pizarra Cataluña
3600269.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
159709.0 t Sal Cataluña
42265824.0 t Calcária y yeso Cataluña
4519316.0 t Arcilla y caolí Cataluña
13951807.0 t Arena y grava Cataluña
791744.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
15130402.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
1261853.0 t Creta y dolomita Cataluña
137485.0 t Pizarra Cataluña
3346504.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
161506.0 t Sal Cataluña
33122750.0 t Calcária y yeso Cataluña
2463333.0 t Arcilla y caolí Cataluña
11231475.0 t Arena y grava Cataluña
684694.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
12937022.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
898805.0 t Creta y dolomita Cataluña
116257.0 t Pizarra Cataluña
3218516.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
189539.0 t Sal Cataluña
27319001.0 t Calcária y yeso Cataluña
1612658.0 t Arcilla y caolí Cataluña
10815616.0 t Arena y grava Cataluña
379761.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña
10565698.0 t Piedras de construcción u ornamentales Cataluña
929782.0 t Creta y dolomita Cataluña
61348.0 t Pizarra Cataluña
2683883.0 t Minerales para productos químicos y fertilizantes Cataluña
202026.0 t Sal Cataluña
21722051.0 t Calcária y yeso Cataluña
1564850.0 t Arcilla y caolí Cataluña
8156827.0 t Arena y grava Cataluña
282307.0 t Otros minerales no metálicos no especificados Cataluña

Attachment(s)


Something wrong with this information? Report errors here.